KONSPEKT ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

DLA KLATKI PIERSIOWEJ LEJKOWATEJ

 

Temat: Ćwiczenia redresyjne mięśni piersiowych i powięzi piersiowej.

 

Cele główne:

1.      Rozciąganie mięśni klatki piersiowej – części górnej, środkowej i dolnej.

2.      Doskonalenie prawidłowego – piersiowego toru oddechowego.

3.      Zwiększenie aktywności ruchowej poprzez ćwiczenia przy rytmicznej muzyce.

Umiejętności:

1.      Akcentowanie fazy wdechu podczas ćwiczeń.

Wiadomości:

2.      Zalecenia stosowania ćwiczeń ogólnousprawniających (poprawiających wydolność fizyczną i sprawność ogólną).

Cele wychowawcze:

3.      Autokontrola fazy wdechu podczas ćwiczeń.

4.      Kształtowanie odpowiedzialności za współćwiczącego (bezpieczeństwo podczas ćwiczeń).

 

Miejsce ćwiczeń:        sala korekcyjna

Czas ćwiczeń :            45 min.

Liczba ćwiczących:    6 osób

Przybory i przyrządy: magnetofon, woreczki, drabinki, ławeczki, obręcze.

 

 

 

Rodzaje zadań

Treść (opis ćwiczenia lub zabawy)

Czas,

Powt.

Uwagi

Oraganizacyjno-

-metodyczne

 

Część wstępna-8’

 

 

Czynnośći organ.- porządkowe

Zbiórka, powitania, sprawdzenie obecności.

Omówienie tematu i celów zadań.

2’

 

Przyjmowanie poprawnej postawy ciała

1.       Stanie tyłem do drabinek – kontrola ustawienia głowy, barków, brzucha i stóp.

2.       Luźne podskoki w różnych kierunkach w rytm muzyki. W momencie zatrzymania muzyki – przyjęcie prawidłowej postawy.

2’

Samokontrola poprawnej postawy.

Zabawa ożywiająca-zwiększanie aktywności ruchowej

Taniec „Krakowiak”- uczestnicy zabawy wykonują razem z prowadzącym, w rytm muzyki, podstawowe kroki „Krakowiaka”- cwał bokiem, krzesany, młynek w parach i haczyki w parach.

3’

 

Ćwiczenia oddechowe

Marsz z przeniesieniem RR przodem w górę – wdech i bokiem w dół – wydech.

1’

Akcent na fazę wdechu

 

Część główna-32’

 

 

 

Ćwiczenia z obręczami

 

 

Ćw. obręczy barkowej i RR

1. Bieg w rytm muzyki. RR w odwiedzeniu, w rękach obręcz trzymana za najbardziej oddalone brzegi. W momencie zatrzymania muzyki – stanie, obręcz podniesiona w górę, uwypuklenie klatki piersiowej.

5x

Ćw. przy rytmicznej muzyce

Ćw. nóg

2. Bieg z przeskokami przez toczącą się obręcz

1x

 

Ćw. obręczy biodrowej i kończyn dolnych.

3. Bieg z próbą przejścia przez toczącą się obręcz.

1x

 

Ćw. mięśni tułowia

Pw. – siad skrzyżny. Obręcz trzymana oburącz przed sobą za najbardziej oddalone końce.

Ruch – skrety T w prawo i w lewo (na zmianę).

Głowa zwrócona w kierunku ruchu.

10x

 

Rozciąganie mm piersiowych.

Pw. – siad skrzyżny. RR wzdłuż tułowia, dłonie trzymaja szeroko obręcz. Ruch – daleki skłon tułowia w przód z przeniesieniem wyprostowanych RR z obręczą w przód.

6x

 

Ćw. oddechowe (torem piersiowym)

Pw. – klęk podparty. Obręcz leży na podłodze, dłonie w obręczy. Ruch – wdech zugięciem RR i dotknięciem klatką piersiową do podłogi, wydech- powrót do pozycji wyjściowej.

12x

 

 

Ćwiczenia przy drabinkach.

 

 

Rozciąganie mm piersiowych.

Wzmacnianie m. prostownika grzbietu odc piersiowego.

Pw. –siad ugięty tyłem do drabinki. Biodra przy drabince. Chwyt rękoma za szczebel dosiężny.

Ruch- uwypuklenie klatki piersiowej z oderwaniem pleców od drabinki.

12x

Po 3-krotnym powt.

ćwiczenia – zmiana szerokości chwytu szczebla.

Zwiększanie ruchomości klatki piersiowej. Wzmacnianie mm oddechowych.

Pw. – siad na ławeczce. Dłonie splecione na karku.

Ruch – wdech nosem, z cofnięciem łokci, ściągnięciem łopatek i uwypukleniem klatki piersiowej. Następnie wydech ustami, z upadem tułowia w przód.

8x

Akcent na fazę wdechu.

 

Ćwiczenia w parach

 

 

Rozciąganie mm piersiowych. Wzmacnianie m prostownika grzbietu odc. piersiowego.

Pw – leżenie przodem. RR splecione na karku. Głowa oparta czołem na podłodze. Współćwiczący siada na pośladkach ćwiczącego, kolana na plecach unieruchamiają obręcz barkową, dłońmi chwyt za łokcie partnera. Ruch- unoszenie łokci ćwiczącego w górę do pierwszego oporu, wytrzymanie, uniesienie wyżej, wytrzymanie, uniesienie wyżej, wytrzymanie i powolne płynne opuszczanie łokci.

5x

Ćw. w parach ze zmianą ról. Zwrócenie uwagi na bezpieczne wykonywanie ćwiczenia – odpowiedzialność za współćwiczącego.

Rozciąganie mm piersiowych. Wzmacnianie m prostownika grzbietu odc. piersiowego.

Pw.- leżenie przodem RR splecione leżą na pośladkach. Współćwiczący w siadzie klęcznym u wezgłowia – stabilizuje międzyłopatkowy odcinek kręgosłupa.

Ruch- prostowanie w stawach ramiennych (unoszenie do góry) do pierwszego oporu, wytrzymać dołożyć, powoli, płynnie powrót do pozycji wyjściowej.

5x

 

Wzmacnianie mm brzucha.

Pw.- leżenie tyłem na ławeczce skosnie ustawionej na drabinkach. NN ugięte, stopy oparte na ławeczce. RR wyprostowane, dłonie trzymają szczebel drabinki. Ruch – uniesienie NN i bioder z sięgnięciem stopami do drabinki. Współćwiczący stoi z boku i asekuruje ćwiczącego.

6x

W czasie cwiczeń łopatki powinny przylegać do ławeczki. Kąt pochylenia ławeczki zależy od możliwości ćwiczącego.

Wzmacnianie mm oddechowych.

Pw.- siad skrzyżny. RR w pozycji „skrzydełek”, dłonie zaciśnięte w pięść. Palce wskazujące ustawione pionowo. Ruch – wdech nosem ze skrętem głowy w bok, a następnie krótkie i szybkie dmuchnięcie nz palec, jakby się gasiło świeczkę.

10x

Akcent na fazę wdechu.

 

Część końcowa – 5’

 

 

Odciążenie kręgosłupa od ucisku osiowego. Wzmacnianie mm prostownika odc. piersiowego.

Rozciągnie mm piersiowych. Wzmacnianie mm karku.

Zabawa „Nurkująca kaczka”- uczestnicy zabawy znajdują się w klęku podpartym. Na sygnał prowadzącego „kaczki nurkują” – dzieci ruchami głowy i klatki naśladują nurkującą i wynurzającą się  kaczkę: uginają ręce w łokciach, zbliżają głowę i kl. Piersiową do podłogi, wysuwają głowę daleko do przodu, prostują ręce, zadzierając wysoko głowę i wracają do klęku podpartego.

Uczestnicy wykonują „nurkowania” tak długo aż usłyszą sygnał „kaczki odfruwają”.

Wówczas biegną do drabinki i wspinają się na szczebelki.

3’

 

Omówienie zajęć

Omówienie realizacji zadań lekcji.

Zachęcenie dzieci do zwiększenia aktywności poza lekcjami. Pożegnanie.

2’