Autor: Natalia Bielecka

Szkoła Podstawowa nr 56

        w Krakowie

 

 

PLAN WYCHOWAWCZY klasy III

 

Zadania wychowawcze

Formy i środki realizacji

Termin

Odpowiedzialny

I Uspołecznienie          uczniów w pracy  zespołu klasowego

1.       Udział dzieci i rodziców w urządzaniu klas(ukwiecenie, estetyka, aktualny wystrój)

2.      Omówienie obowiązków dyżurnych i ocena pracy

3.      Wybór Samorządu Klasowego

   

    IX

 

   wychowawca

II Kształtowanie właściwego stosunku do obowiązków szkolnych

1.      Zapoznanie z Kodeksem Ucznia  wdrażanie i przestrzeganie

2.      Kontrola wypełniania obowiązków ucznia, strój szkolny, galowy, zmienne obuwie, itp.

    IX

 

Cały rok

 

 

 wychowawca

III Kształtowanie u uczniów patriotycznej postawy

1.      Utrwalenie poznanych symboli narodowych: godło, hymn, stolica, barwy narodowe

2.      Rozmowy o ważnych, aktualnych rocznicach, wydarzeniach i świętach:

          -Dzień Nauczyciela

          -Święto Niepodległości

          -100-lecie szkoły

          -Tradycje Bożonarodzeniowe i Wielkanocne

          -Dzień Matki

          -Dzień Dziecka

          -Uroczyste zakończenie roku szkolnego   

3.      Zwiedzanie Krakowa tematycznie związane z poznawaniem swojego miasta i dzielnicy

   

 

 

 

 

 

Cały rok

  

 

 

 

 

 

  wychowawca

IV Wyrabianie nawyków higienicznych i poczucia estetyki

1.      Przestrzeganie czystości osobistej

2.      Higiena spożywania drugiego śniadania

3.      Utrzymywanie czystości w klasie i poszanowanie urządzeń sanitarnych

 

  Cały rok

 

   wychowawca

V Troska o bezpieczeństwo, rozwój fizyczny i zdrowie

1.      Zapoznanie dzieci i rodziców z zasadami racjonalnego rozkładu zajęć i odpoczynku w ciągu dnia

2.      Praktyczne zapoznanie się z zasadami bezpiecznego poruszania się

3.      Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo podczas zajęć szkolnych, zabaw boiskowych, zabaw zimowych, w czasie ferii i wakacji

4.      Zagospodarowanie przerw śródlekcyjnych, stosowanie przerw w czasie lekcji

5.      Lekcje kultury fizycznej

6.      Zajęcia na basenie

 

 

 

  Cały rok

 

 

 

    wychowawca

VI Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska przyrodniczego

1.      Budzenie szacunku dla wszystkich form życia w przyrodzie

2.      Prowadzenie elementów edukacji ekologicznej

 

Cały rok

 

Wychowawca

VII Kształtowanie zasad kultury osobistej i zasad współżycia wśród ludzi.

1.      Wdrażanie w życie form grzecznościowych i szacunku dla pracy ludzkiej.

2.      Wyzwalanie uczyć humanitarnych,  bezinteresownej pomocy dla innych

3.      Okazywanie szacunku i wdzięczności najbliższym.

 

Cały rok

 

Wychowawca

VIII Kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju.

1.       Dziesięć scenariuszy zajęć z programu wychowawczo profilaktycznego „Spójrz inaczej”

Co miesiąc

Wychowawca

 

 

Po zapoznaniu się w trakcie kursu z programem wychowawczym „Spójrz inaczej” zafascynowały mnie propozycje zajęć grupowych dla uczniów klas I-III  szkół podstawowych. Postanowiłam wykorzystać niektóre z nich i wprowadzić do planu wychowawczego w klasie trzeciej.

Moja klasa jest bardzo liczna -29 osobowa z przeważającą liczbą chłopców. Dlatego często dochodzi. między nimi do konfliktów i spięć. Aby temu zapobiec i pomóc dzieciom w tworzeniu miłej i serdecznej atmosfery postanowiłam wybrać 10 tematów z programu „Spójrz inaczej” i zrealizować je jako uzupełnienie pracy wychowawczej.

 

Konspekty pozwoliłam sobie urozmaicić swoimi pomysłami.

Oto dwa z nich.:

 

TEMAT: Dokuczanie.

Cel-uświadomienie sobie przez dzieci przyczyn, dlaczego ludzie sobie dokuczają i jak można rozwiązywać takie sytuacje .

Przebieg lekcji:

1) Opowiadanie (opowiadanie zmieniłam dostosowując do bieżącego problemu w mojej klasie)

„Jacek i Tomek chodzą do trzeciej klasy. Jacek jest mały i szczupły, Tomek wysoki, dobrze zbudowany i wysportowany. Wszystko między kolegami układało się wspaniale aż do pewnego meczu. Chłopcy grali w jednej drużynie, Tomek świetnie sobie radził ,Jacek też dawał z siebie wszystko, niestety w pewnym momencie stracił piłkę i przeciwnicy strzelili im gola. Tomek był wściekły, przegrali mecz. Całą gorycz z porażki przelał na swego kolegę. Wyśmiewał  go, nazywał „słabeuszem” i „ciamajdą”, opowiadał , że tylko przez Jacka przegrali mecz. Jackowi było bardzo smutno, stał z boku i…

2) Wymyślanie przez dzieci swoich wersji zakończenia opowiadania.

3) Rozmowa o tym jak czuli się bohaterowie i jakie mogą być skutki takiej sytuacji.

4) Podawanie przykładów podobnych sytuacji.

5) Zastanawianie się nad problemami:

- jak należy pomóc osobom, którym dokuczają inni?

- jak postąpić z osobami które  dokuczają?

7)Zabawa ruchowa „Dziuple”.

8)Opowiadanie przez dzieci sytuacji, w których jakieś osoby dokuczały sobie i w końcu przestały to robić. Odgrywanie scenek na ten temat.

9) Śpiewanie piosenki z interpretacją tekstu  „Ługi-bugi”.

10) Dokańczanie zdania „Dokuczanie to…”

 

Po tej lekcji w mojej klasie skończył się problem dokuczania sobie po lekcji wychowania fizycznego. W ten sposób udało mi się wyeliminować bardzo nieprzyjemne dla niektórych dzieci sytuacje.

 

 

TEMAT: Skarżenie.

Cel – zrozumienie i odróżnienie skarżenia od przekazywania informacji.

Przebieg lekcji:

1) Opowiadanie:

Magda była pilną uczennicą, siedziała w pierwszej ławce obok Joli, słuchała pani, tylko od czasu do czasu podnosiła palec i zamiast odpowiedzi na pytanie recytowała-„proszę pani, Jola zabrała mój ołówek”, - „proszę pani, Wojtek rzucił papier na podłogę”,-„proszę pani, Kasia żuje gumę” itp. Bardzo przeszkadzało to pani w prowadzeniu lekcji i chociaż była bardzo cierpliwa zaczynało to być dla niej uciążliwe. Należało przecież przerwać lekcje i wyjaśnić sytuację. Pewnego dnia gdy przyszła do szkoły zauważyła, że nikt się do niej nie odzywa, nikt się z nią nie bawi a Jola znalazła sobie nową koleżankę i usiadła z nią w ławce. Magda nie rozumiała, dlaczego koledzy i koleżanki przestali się z nią bawić.

2) Rozmowa z dziećmi ukierunkowana pytaniami:

- czy wy wiecie dlaczego tak się stało?

- dlaczego dzieci skarżą?

- co czujecie gdy ktoś skarży na was?

- co to jest skarżenie?

3) Wspólna interpretacja wiersza J. Brzechwy „Skarżypyta”, słowna i ruchowa.

4) Próba odpowiedzi na pytania i zastanawianie się co jest skarżeniem a co przekazywaniem informacji:

- czy mówienie o tym, że ktoś mnie kopnął jest skarżeniem czy nie?

- czy mówienie mamie, że siostra wychodzi na mróz bez czapki jest skarżeniem?

- czy mówienie o tym, że Tomek przechodził na czerwonym świetle przez ulicę, kiedy Tomek się do tego nie przyznaje, jest skarżeniem? Itp.

 

Po przeprowadzeniu tej lekcji bardzo zmniejszyła się liczba skarżeń, które były uciążliwe, zwłaszcza ze strony jednego z uczniów. Uczeń ten był przez swoją skłonność do skarżenia nie lubiany przez kolegów i wyśmiewany.

Oczywiście dzieci informują mnie o sytuacjach problemowych i potrafią odróżniać je od skarżenia.